SIMON SIBIYA

SIMON SIBIYA

Udhlule Lap' Unkonokoni / Tina Si Nga Sembawuleni

Recorded in London

78 rpm, made in UK

1929-02

1929

Yy15731-1

Yy15732-1

4201

Zonophone

Gramophone Co. EMI

SIMON SIBIYA

Uya Del' Umakasana / uTshaka Sitshayeni

Recorded in London

78 rpm, made in UK

1929-02

1929

Yy15724-1

Yy15725-1

4202

Zonophone

Gramophone Co. EMI

1 - 2 of 2