ZULULAND WAR DANCERS

ZULULAND WAR DANCERS

Unomatusi Uyeyisa / Alubuy’ Ukamba

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1743

WEA 1744

AE 105

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

ZULULAND WAR DANCERS

Bayeza! Bayasigwaza / Emhlabeni Baningi Abangapantsi

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1745

WEA 1746

AE 106

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

ZULULAND WAR DANCERS

Ha! Uyamqala Okandaba / Abantu Abamnyama

Reissued on YE 105

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1736

WEA 1738

AE 70

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

ZULULAND WAR DANCERS

Intombi Etengwa Ngemali / Qagela Lapa

Reissued on YE 106

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1739

WEA 1740

AE 71

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

ZULULAND WAR DANCERS

Inkom’ Emnyama Pezulu / Usogaya

Reissued on YE 107

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1733

WEA 1734

AE 72

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

ZULULAND WAR DANCERS

Oziqoma Amavezandhlebe / Tina’ Singeze Saboshwa

Reissued on YE 108

78 rpm, made in UK

1933-01c

1933c

WEA 1735

WEA 1737

AE 73

Columbia AE

Columbia G. Co. EMI

1 - 6 of 6